Back To Thumbnails
previous
previous

Eighteen Potato Mashers, 1972. Collage: 14-1/2 x 14-1/2. Piero Grunstein, Milan.